Du är som en Pokémon-samlare. Alla yrken, gotta catch 'em all