Typescript är som att ta hostmedicin, ett nödvändigt ont